ETUSIVU

Kokemus tuo näkemystä, näkemys oikeita valintoja

Yritykset etsivät kokoajan uusia, kannattavan kasvun keinoja tuottamaan yritykselle ja erityisesti, omistajille lisää arvoa.

Kasvua haetaan ensisijaisesti etsimällä uusia asiakkaita, tarjoamalla uusia tuotteita ja palveluita sekä kehittämällä omia liiketoiminta- ja toimintamalleja huomioiden digitaalisuuden ja analytiikan mukana tuomat uudet mahdollisuudet.

Menestymisen kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat

  • Miten johto itse ymmärtää oman liiketoiminta-arkkitehtuurin  syy- ja seuraussuhteet, jotka liittyvät asiakkaisiin, tuotteisiin ja palveluihin? Miten nämä välitetään tehokkaasti asiakkaille? Mitä teemme ja mitä emme tee?
  • Entä millainen liiketoimintamalli toteuttaisi tehtyjä strategisia valintoja tällä digiaikakaudella etsittäessä uusia skaalaetuja yritykselle ja ymmärretäänkö mikä on sen rooli yrityksen johtamisjärjestelmässä?
  • Miten toimintamalli kytketään yrityksen eri funktioiden kanssa yhdeksi tehokkaaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi analytiikan mahdollisuuksia hyödyntäen?
  • Ja erityisesti miten tämä kaikki toteutetaan läpi koko yrityksen, erityisesti, jos kysymyksessä on muutos aikaisempaan tapaan toimia?

SOI Consulting auttaa asiakkaitaan aina strategian määrittämisessä sen käytäntöön vientiin asti, missä hyvin määritelty liiketoimintamalli on keskiössä.

Uskomme, että mottomme ”Kokemus tuo näkemystä” mahdollistaa oikeiden valintojen tekemisen ja niiden käytäntöön viemisen yhdessä asiakkaidemme kanssa!

Yritys on perustettu vuonna 2012.