Artikkeli: Yritysjohto ei osaa käyttää analytiikkaa liiketoiminnan suunnittelussa

Arvopaperilehti on julkaisut tammikuussa 2017 ilmestyneessä numerossaan SOI Consulting Oy:n toimitusjohtajan Jukka Vanhatalon artikkelin ”Yritysjohto ei osaa käyttää analytiikkaa liiketoiminnan suunnittelussa”.

Yritysten liiketoimintaa suunnitellaan edelleen paljolti vanhoin menetelmin. Tämä tarkoittaa pahimmillaan sitä, että yrityksen vuosisuunnitteluprosessi toistetaan lähes kaavamaisesti vuodesta toiseen.

Tämä herättää kysymyksen, miten analytiikka on mukana liiketoiminnan suunnittelussa. Onko niin, että yritysten johto ei tunne tai usko analytiikkaan? Siksi sitä ei huomioida riittävällä vakavuudella liiketoiminnan suunnittelussa ja uusien Iiiketoimintamandollisuuksien tunnistamisessa.

Jos analytiikka tuotaisiin voimakkaammin liiketoiminnan suunnitteluun, voitaisiin haastaa myös yritysten omaksumaa itsestäänselvyydet ja vallitsevat uskomukset. Analytiikan tuomat mandollisuudet ovat kiistattomat myynnin, markkinoinnin ja tuotannon tehostamisessa. Eturivin yritykset ovat tunnistaneet tämän jo vuosia sitten.

Monissa organisaatioissa on jo ”analytiikkauskovaisia”. Haasteena on kuitenkin se, että he eivät osaa tuoda asiaansa riittävällä vakavuudella johdon tietoon. Tuloksena on, että johto ei anna heille tarvittavia resursseja ja tukea asian kehittämiseksi. Analytiikan avulla voidaan kehittää monia eri asioita, eivätkä sen mahdollisuudet rajoitu vain yrityksen asiakasymmärryksen syventämiseen, vaikka se kiistatta on yksi yrityksen kilpailukyvyn kulmakivistä ja varmistajista.

Miten analytiikan hyödyntäminen voitaisiin yrityksessä aloittaa? Keinoja on paljon. Jotkut keinoista vaativat heti alussa suuria investointeja. Toiset lähestymistavat eivät vaadi juuri lainkaan investointeja ennen kuin analytiikan hyödyt jo näkyvät. Yksi hyvä ja vähän investointeja vaativa keino on lähteä tunnistamaan ideoita, jotka liittyvät esimerkiksi uusiin ansaintamalleihin – siihen, miten yritys voi tienata enemmän tarjoamalla asiakkailleen uusia, korkeampaa lisäarvoa tuovia tuotteita tai palveluita. Tällainen lähestymistapa vaatii yritykseltä ”poikkitieteellistä” sisäistä tiimiä, joka lähtee pureutumaan analytiikan tuomiin mandollisuuksiin, ja sitä kautta käynnistää yrityksen sisäisen analytiikan kehittämisprosessin lähes huomaamatta.

Analytiikan hyödyntämisen aloittamisella on jo kiire niissä yrityksissä, jotka eivät sitä ole vielä tehneet. Kysehän on perimmiltään siitä, miten biteistä tehdään bisnestä.

Jukka Vanhatalo – toimitusjohtaja, SOI Consulting & Associates Oy

 

Voit lukea koko artikkelin tästä: Analytiikka

Lisätietoja: Jukka Vanhatalo, p. 040 525 7764