HINNOITTELUSTRATEGIAN JA -RAKENTEEN TÄSMENTÄMINEN

Liiketoiminnallinen haaste

  • Yritys oli panostanut jo pidemmän ajan liiketoimintansa tehostamiseen ja kannattavuutensa parantamiseen usealla eri tasolla.
  • Tämä tehostaminen koski myöskin uusien tuotteiden hinnoittelua, koska yrityksen aikaisemmin käyttämän hinnoittelumallin perustana ei ollut selkeää hinnoittelustrategiaa eikä hinnoittelurakennetta, jonka avulla hinnoittelun suhdetta kannattavuuteen olisi ollut helpompi tarkastella.
  • Lisäksi aikaisempi hinnoittelumalli ei ollut riittävän ”läpinäkyvä”, jotta hinnoitteluun vaikuttavat eri kustannuselementit olisivat olleet helposti tunnistettavissa.

Lähestyminen ja tulos

  • Yrityksen tuotteistamisprojektin yhteydessä rakennettiin yritykselle selkeä ja yhteisesti sovittu hinnoittelustrategia, mikä toimii jatkossa kaikkien tuotteiden ja palveluiden hinnoittelun perustana ja lähtökohtana.
  • Hinnoittelustrategian muodostamisen jälkeen suunniteltiin konkreettinen hinnoittelurakenne, minkä avulla asetettiin kaikille tuotteille ja palveluille selkeät katetavoitteet, jotka jatkossa ohjaavat yrityksen hinnoittelua.
  • Hinnoittelun kehittämisellä on mahdollista parantaa yrityksen edit-tulosta useammalla prosenttiyksilöllä jatkossa.