UUDEN TOIMINTAMALLIN RAKENTAMINEN JA TOIMINNALLISTAMINEN

Liiketoiminnallinen haaste

  • Yritykseen luotiin uusi liiketoiminnan strategia ja sitä toteuttamaan uusi liiketoimintamalli, mutta toimintaa ei saatu muuttumaan uusien tavoitteiden mukaiseksi.
  • Yrityksen johtoryhmä tunnisti eri toimintojen toimivan aikaisemman mallin mukaisesti.


Lähestyminen ja tulos

  • Toteutimme yrityksen johtoryhmän kanssa esikartoituksen ja loimme vision siitä, miten eri toimintojen haluttiin toimivan tulevaisuudessa keskenään yhteen. Tässä yhteydessä määriteltiin tavoitetoimintamallin ”Business case”.
  • Otimme tämän jälkeen projektitiimiin mukaan tulevaisuuden kannalta keskeisiä henkilöitä rakentamaan tavoitetoimintamallia, jossa kuvattiin organisaatiorakenne ja sitä integroivat mekaniikat.
  • Lisäksi teimme projektin alussa viestintäsuunnitelman, jonka mukaisesti kaikkia keskeisiä sidosryhmiä informoitiin projektin etenemisestä.