ANALYTIIKAN TOIMINTAMALLIN SUUNNITTELU

Liiketoiminnallinen haaste

   • Asiakas haluaa edelleen vahvistaa asemaansa markkinoilla. He ovat kirjanneet strategiaansa asiakasymmärryksen merkityksen tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistajana mutta kokivat, ettei heillä itsellään ei ollut riittävää osaamista analytiikasta, analytiikan prosesseista sekä sen tuomista mahdollisuuksista.
   • Asiakkaan näkemyksen mukaan asiakkaiden parempi ymmärrys on ovi kohdennetumpien ja asiakkaalle enemmän arvoa tuottavien palveluiden kehitykseen. Toisaalta olemassa olevan asiakasdatan oikeanlainen hyödyntäminen tuottaa arvoa myös nykyisille asiakkaille.

Lähestyminen ja tulos

   • Asiakkaan kanssa muodostettiin ”ydinprojektitiimi”, jonka kanssa hahmotettiin asiakkaalle analytiikkaan sopiva toimintamalli sisältäen erityisesti analytiikkaan liittyvät roolit, prosessit ja niiden toimintaa ohjaava hallintomalli.
   • Asiakkaalla on nyt ensimmäinen analytiikan toimintamalli mallinnettuna. Jo tämän mallin avulla asiakas kykenee ymmärtämään enemmän asiakkaitaan ja kehittämään parempia palveluja.
   • Toisaalta asiakkaan ”analytiikkamatka” on vasta alussa. Matka tiedon hyödyntämiseen ja kilpailuedun edistämiseen on alkanut.