STRATEGISELLA TIEDOLLA JOHTAMISEN TÄSMENTÄMINEN LIIKETOIMINNAN ARVOKARTAN (STRATEGIAKARTAN) AVULLA

Liiketoiminnallinen haaste

  • Yritys oli kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana ja tavoittelee nyt liiketoimintansa kaksinkertaistamista käynnistämällä liiketoimintoja Suomen ulkopuolella.
  • Ennen laajentumissuunnitelman käynnistämistä, yrityksen johto halusi varmistua, että yrityksen strategiset tavoitteet liittyen johtoryhmäläisten henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja strategisiin hankkeisiin, ovat linjassa yrityksen strategisten voimavarojen kanssa.

Lähestyminen ja tulos

  • Yrityksen johtoryhmän kanssa toteutettiin työpajojen sarja, joissa ns. strategiakartan avulla tunnistettiin ja yhdistettiin visuaalisesti yrityksen tavoitteet kunkin johtoryhmäläisen omiin tavoitteisiin ja strategisiin hankkeisiin.
  • Prosessin päätteeksi strategiakartan avulla hahmottui visualisesti mahdolliset ”karikot”, joita ei oltu aikaisemman strategiaprosessin yhteydessä hahmotettu ja joita pitäisi edelleen kehittää ennen laajentumishankkeiden käynnistymistä.
  • Lisäksi yrityksen johtoryhmä sai itselleen uudenlaisen työkalun strategiakartasta, mitä he voivat jalostaa ja kehittää jatkossa omiin tarpeisiinsa.