SAAVUTUKSET

Saavutukset – laaja-alaista kehittämistä

Ohessa esimerkkejä siitä, millaisia kehittämishankkeita olemme aikaisemmin tehneet asiakkaillemme eri toimialoille:

 • Uusien ansaintalogiikoiden tunnistaminen toimialan arvoketjuanalyysin avulla
 • Liiketoimintamallin täsmentämisellä tunnistettiin uusia skaalaetuja
 • Yrityksen liiketoiminnan skaalaaminen uuden asiakassegmentin avulla
 • Analytiikan toimintamallin suunnittelu
 • Hinnoittelustrategian ja -rakenteen täsmentäminen
 • Kysynnän hintajouston tunnistaminen uusien hinnankorotusten perustaksi
 • Big Datan avulla kohti uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Strategisella tiedolla johtamisen täsmentäminen liiketoiminnan arvokartan (strategiakartan) avulla
 • Konsernistrategian määrittäminen
 • Kasvustrategian täsmentäminen
 • Uuden yhteistyöliiketoimintakonseptin rakentaminen
 • Uuden asiakaslähtöisen liiketoimintamallin täsmentäminen
 • Yrityksen johtamisjärjestelmän täsmentäminen
 • Uuden toimintamallin rakentaminen
 • Yrityksen hinnoitteluprosessin täsmentäminen
 • Yrityksen hinnoitteluinformaatiojärjestelmän kehittäminen

Ota yhteyttä, niin kerromme näistä hankkeista mielellämme lisää.