HINNOITTELUPROSESSIN TÄSMENTÄMINEN

Liiketoiminnallinen haaste

  • Yrityksellä oli määritelty hinnoitteluprosessi olemassa, mutta siitä huolimatta tuotteiden myyntihinnoissa tunnistettiin merkittäviä eroavaisuuksia eri jakelukanavissa.
  • Tämä aiheutti tuotteiden sisällä ja tuoteryhmien kesken merkittäviä kannattavuusvaihteluja ja sitä kautta yrityksen kokonaiskannattavuus heikkeni.


Lähestyminen ja tulos

  • Rakensimme yrityksen eri toimintojen kesken dokumentoidun hinnoitteluprosessin, missä selkeästi määriteltiin roolit, tehtävät ja vastuut kunkin toimijan kesken.
  • Lisäksi sovimme foorumit, joissa hinnoitteluun liittyvistä asioista keskustellaan ja päätetään keskitetysti. Lisäksi täsmensimme hinnoittelupolitiikkaa liittyen suoriin ja epäsuoriin alennuskäytäntöihin.