KYSYNNÄN HINTAJOUSTON TUNNISTAMINEN UUSIEN HINNANKOROTUSTEN PERUSTAKSI

Liiketoiminnallinen haaste

  • Yrityksen liikevaihto ja kannattavuus oli laskenut viimeisten vuosien aikana johtuen merkittävästi koko toimialaa kohdanneesta suhdanne”kuopasta”.
  • Kysynnän hintajousto -analyysin tavoitteena oli tunnistaa, miten eri tuotteiden ja palveluiden hintoja voitaisiin suunnitella korotettavaksi yrityksen tuloksen parantamiseksi tulevina vuosina.

Lähestyminen ja tulos

  • Toteutetun analyysin avulla tunnistettiin, miten eri tuotteiden ja palveluiden hinnankorotukset olivat vaikuttaneet niiden kysyntään viimeisten vuosien aikana.
  • Analyysin pohjalta tunnistettiin millaisia hintojen korotuksia voitaisiin toteuttaa ja miten ne vaikuttaisivat yrityksen tuotteiden ja palveluiden kysyntään jatkossa.
  • Lisäksi analyysin avulla tunnistettiin uusia ja vaihtoehtoisia hinnoittelumalleja uusille ja potentiaalisille asiakkaille, jotta yrityksen liikevaihtoa voitaisiin kasvattaa kannattavasti jatkossa.