YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN SKAALAAMINEN UUDEN ASIAKASSEGMENTIN AVULLA

Liiketoiminnallinen haaste

  • Yritys oli strategiasuunnittelussaan tunnistanut uusia potentiaalisia mahdollisuuksia liiketoimintansa skaalaamiseksi.
  • Mielenkiintoisimpana kannattavan kasvun mahdollistajana, tunnistettiin uusi potentiaalinen asiakassegmentti, missä se ei ollut aikaisemmin toiminut Suomessa.
  • Lisäksi strategiasuunnitteluprosessissa arvioitiin, että uusi asiakassegmentti olisi mahdollista ottaa ”haltuun” jo lähes olemassa olevilla tuotteilla ja palveluilla mutta tätä haluttiin vielä tarkentaa ja täsmentää; onko potentiaalista asiakassegmenttiä liiketaloudellisesti järkevää tavoitella ja miten se toiminnallistettaisiin mahdollisimman tehokkaasti.

Lähestyminen ja tulos

  • Uusi potentiaalinen asiakassegmentti valittiin tarkemman tarkastelun kohteeksi.
  • Projektiin muodostettiin pieni ydinprojektitiimi, minkä tehtävänä oli sovitun aikataulun mukaisesti esitellä ja hyväksyttää tuotoksia yrityksen johtoryhmällä.
  • Projektin keskeisin tehtävä oli tarkentaa ja täsmentää mm. seuraavia asioita valitun ”asiakassegmentin” osalta:
   • Kuinka houkutteleva kohdemarkkina/segmentti on?
   • Onko segmentin liiketoiminta meille taloudellisesti järkevää tavoitella ja millaisen kasvupotentiaalin se mahdollistaisi meille jatkossa?
   • Millainen on asiakassegmentin kilpailutilanne ja keitä kilpailijat ovat?
   • Ovatko asiakkaat tyytyväisiä nykyiseen tuote- ja palvelutarjoamaan markkinoilla ja miten meidän ”ratkaisumme” parantaisivat asiakastyytyväisyyttä entisestään?
   • Millaiset myyntiargumentit/hyödyt puhuttelevat asiakkaita?
   • Millainen meidän kilpailustrategian pitäisi olla?
   • Vaatiiko meidän olemassa oleva asiakkuustoimintamallimme täsmennyksiä ja jos niin millaisia esimerkiksi asiakashoitomallien osalta?
   • Millaisia mahdollisia riskejä tunnistamme sen toiminnallistamiseen liittyen ja miten voisimme ennaltaehkäistä niiden syntymistä?
  • Projekti vietiin suunnitellusti ”maalin” ja sen toiminnallistaminen käynnistyi suunnitelman mukaisesti.