BIG DATAN AVULLA KOHTI UUSIA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA

Liiketoiminnallinen haaste

  • Yritys tarjosi taloushallinnon automaatiopalveluita asiakasyrityksille, missä prosessissa se käsitteli suuria datamääriä.
  • Yrityksen johto halusi tutkia millaisia uusia liiketoimintamalleja ja lisäarvopalveluita se pystyisi kehittämään datasta, joita se ”bulkkimaisesti” käsitteli päivittäin.

Lähestyminen ja tulos

  • Yrityksen johdon kanssa toteutettiin työpajojen sarja, joissa tunnistettiin yli 20 ”käyttötapausta” liittyen joko uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin tai uusiin lisäarvopalveluihin.
  • Näistä ”käyttötapauksista” valittiin prosessin päätteeksi kaksi potentiaalisinta, joista toteutettiin ns. ”Proof-of-Conceptit (POC)”, jotta niiden liiketoiminnallisista mahdollisuuksista saatiin parempi käsitys jatkojalostamista varten.
  • POC:it toteutettiin yhdistelemällä yrityksen eri järjestelmissä olevaa dataa uudella tavalla, jota ”rikastettiin” ulkoisella datalla.
  • POC:in tuloksena tunnistettiin uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia tavoiteltaessa yritykselle asetettuja kasvu- ja kannattavuustavoitteita jatkossa.