HINNOITTELUINFORMAATIOMALLIN RAKENTAMINEN

Liiketoiminnallinen haaste

  • Yritys oli kärsinyt eri osa-alueiden hinnoittelun huonosta näkyvyydestä läpi koko organisaation ja tarvitsi työkaluja sekä hallintamallin niin tuotteiden hinnoitteluun kuin hinnoitteluprosessin johtamiseenkin.
  • Yrityksellä oli käytössään keskitetty toiminnanohjausjärjestelmä, mutta hinnoitteluun liittyviä toiminnallisuuksia ei oltu aktivoitu siinä määrin käyttöön kuin olisi ollut mahdollista.


Lähestyminen ja tulos

  • Loimme toiminnanohjausjärjestelmään uuden datamallin, missä huomioitiin hinnoittelun koko arvoketju tarkemman tuotekannattavuuden tunnistamiseksi.
  • Lisäksi loimme toiminnanohjausjärjestelmään hinnoittelun hallinto- ja raportointimallin, josta on saatavilla viimeisimmät hinnoitteluun ja kannattavuuteen liittyvät raportit kaikille yrityksen sisäisille sidosryhmille.