UUDEN YHTEISTYÖLIIKETOIMINTAKONSEPTIN LUOMINEN

Liiketoiminnallinen haaste

  • Yritykset tunnistivat mahdollisuuden syvempään yhteistyöhön uuden yhteisen liiketoiminnan ympärillä, mutta halusivat todentaa ja konkretisoida mahdollisuudet liiketoimintasuunnitelman avulla.
  • Keskeisenä haasteena oli ”euroistaa” saavutettavat hyödyt molemmille osapuolille.

 

Lähestyminen ja tulos

  • Yritykset toteuttivat yhdessä yhteisen esiselvityksen, minkä pohjalta siirryttiin projektin suunnittelussa seuraavaan vaiheeseen eli toiminnan käytännönsuunnitteluvaiheeseen. Siinä yhteydessä määrittelimme konseptin liiketoiminta-arvoketjumallin sekä operatiivisen toimintamallin.
  • Tämän jälkeen, ennen toiminnan laajamittaista käyttöönottoa,  teimme yhteisliiketoimintakonseptin testauksen rajatulla maantieteellisellä alueella.