ASIAKASLÄHTÖISEN LIIKETOIMINTAMALLIN RAKENTAMINEN

Liiketoiminnallinen haaste

  • Yritys ei ollut saavuttanut asetettuja myyntitavoitteita parin viime vuoden aikana.
  • Muun muassa myyntitiimin sisäinen ja keskinäinen asiakastehtävien koordinointi liiketoimintajohtajien toimesta tunnistettiin yhdeksi epäkohdaksi.

Lähestyminen ja tulos
  • Loimme yritykseen uuden asiakkuuksienhallinnan (Key Account Management) toimintamallin, missä tunnistettiin kunkin toimijan roolit, tehtävät ja vastuut.
  • Tämän lisäksi rakensimme myyntitiimin sisäisen vuosisuunnitteluprosessin, mikä integroitiin yrityksen johtamisen vuosikelloon.