YRITYKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN TÄSMENTÄMINEN

Liiketoiminnallinen haaste

  • Yrityksen johtoryhmä oli uudistunut ja siksi haluttiin kehittää ja yhtenäistää yrityksen strategista ja operatiivista liiketoimintajohtamista sekä liiketoiminnoissa että eri liiketoimintojen välillä.
  • Lisäksi haluttiin kirkastaa ja yhtenäistää hyvän liiketoiminnan hallinnan ja johtamisen keskeisiä (Business Governance) tekijöitä.


Lähestyminen ja tulos

  • Loimme yrityksen johtamis- ja hallintojärjestelmään tavoiteydinprosessikartan.
  • Täsmensimme johtajiston yhteistä strategista ajattelua ja tahtotilaa:
    • sovittiin yhteisistä pelisäännöistä
    • selkeytettiin eri rooleja ja niihin liittyviä vastuita ja tehtäviä
    • sovittiin johtamiseen liittyvien työkalujen yhtenäistämisestä.