KONSERNISTRATEGIAN MÄÄRITTÄMINEN

Liiketoiminnallinen haaste

  • Yritys halusi luoda itselleen uuden kolmivuotisen kasvustrategian ja sitä tukevan organisaatiomallin, mikä edesauttaisi markkinajohtajuuden saavuttamisessa asiakkaan määrittämällä markkina-alueella.
  • Yrityksellä ei ollut aikaisemmin määriteltyä konsernin hallintomallia suhteessa sen eri liiketoimintoihin vaan tämä toiminto tehtiin Suomen liiketoimintayksikön toimesta.

 
Lähestyminen ja tulos

  • Täsmensimme konsernin uudet liiketoiminta-alueet ja sen, mitä lisäarvoa konsernin uusi liiketoimintojen ohjausmalli tuo eri liiketoiminnoille.
  • Määrittelimme liiketoimintojen ylätason mittarit ja tavoitteet, joista muodostui konsernin tavoitteet.
  • Määrittelimme mitä resursseja ja kykyjä konserni tarjoaa eri liiketoiminnoille tavoitteiden saavuttamisen tukemiseen.