KASVUSTRATEGIAN TÄSMENTÄMINEN…

Liiketoiminnallinen haaste

  • Asiakas on laajentanut liiketoimintaansa muutama vuosi sitten Suomen rajojen ulkopuolelle. Myynti ja liiketoiminnan kannattavuus eivät ole kasvaneet odotusten mukaisesti. Tästä syystä asiakas halusi kartoittaa uusia kasvumahdollisuuksia määrittämillään markkinoilla.


Lähestyminen ja tulos

  • Määrittelimme millä alueilla ja missä liiketoiminnoissa yrityksellä on parhaimmat menestymisen mahdollisuudet ja missä ei.
  • Rakensimme eri strategiavaihtoehdot, niin sisäiselle orgaaniselle kasvulle kuin mahdollisille yritysostoille.
  • Määrittelimme sekä lopetettavien liiketoimintojen tavoiteaikataulut että vastaavasti uusien ns. hankittavien liiketoimintojen tavoiteaikataulut.