RATKAISUT

Ratkaisut

SOI Consulting & Associates Oy on erikoistunut ratkaisemaan vaativia liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä haasteita. Autamme yritysjohtoa löytämään vastauksia liiketoiminnan keskeisimpiin kysymyksiin ja viemään ne käytäntöön asti.

”Minne meidän toimialamme on menossa?”
”Miksi emme suorita niin hyvin kuin meidän pitäisi?”
  • Miksi osakkeemme hinta on alhaisempi kuin sen pitäisi olla?
  • Miksi liiketoimintamme ei kasva niin nopeasti kuin suunnittelimme?
  • Miksi kannattavuutemme ei kehity suunnitellusti?

“Mitä meidän pitäisi tehdä paremmin?“
  • Mihin liiketoimintoihin meidän pitäisi panostaa, ja mihin ei?
  • Mihin tuotteisiin ja palveluihin, mille asiakkaille, ja millä maantieteellisillä alueilla pitäisi panostaa tai lopettaa?
  • Mitä ja millaisia muutoksia pitäisi tehdä pärjätäksemme paremmin kilpailussa?

“Miten meidän pitäisi kohdentaa resursseja, parantaa prosesseja ja toimintamalleja rakentaaksemme parempaa kilpailuetua?”
  • Miten voimme kehittää voimavarojamme tukeaksemme strategiaa?
  • Miten omimme toimialan arvoketjusta itsellemme enemmän?
  • Miten oma liiketoiminta-arvoketjumme toteuttaisi paremmin strategiaa?

Lähtökohtanamme on aina asiakkaan todellisten tarpeiden analysointi ja ymmärtäminen. Ratkaisumme perustuvat  aikaisempaan kokemukseemme ja käsitykseemme liiketoiminta-arkkitehtuurin kokonaisuudesta.

Näkemyksemme mukaan yritykset, jotka ymmärtävät oman toimialansa arvoketjun sekä siihen integroituvan liiketoimintansa, pystyvät parhaiten rakentamaan kasvua kannattavasti.

Yhdistämällä asiakkaan ja oman kokemuksemme pääsemme parhaimpaan lopputulokseen!
Siksi mottomme on ”Kokemus tuo näkemystä”.