PALVELUT

Palvelut ja erikoisosaaminen

Palveluidemme perustan muodostaa käsityksemme liiketoiminta-arkkitehtuurista, joka integroi yrityksen eri osa-alueet toisiinsa. Ydinkysymys on ymmärtää kuinka ne vaikuttavat toinen toisiinsa ja miten halutut muutokset saadaan aikaiseksi, jotta yrityksen suoritus paranee suhteessa aikaisempaan ja suhteessa kilpailijoihin.

Olemme rakentaneet kokemuksemme pohjalta vaiheistetun ASPO-projektimallin, minkä avulla varmistamme projektiemme laadukkaan läpiviennin yhdessä asiakkaan kanssa.

Liiketoiminta-arkkitehtuuri

Liiketoimintastrategia

 • Millä markkinoilla meidän tulisi toimia?
 • Minne toimialamme on menossa?
 • Missä liiketoiminnoissa meidän pitäisi olla, missä ei?

Asiakkaat

 • Ketkä ovat asiakkaitamme?
 • Mitä lisäarvoa tuomme heille?
 • Miten toimimme asiakkaidemme kanssa?

Tuotteet ja palvelut

 • Mitkä näistä tuovat arvoa asiakkaillemme?
 • Mitkä näistä parantavat yrityksemme arvoa?
 • Mitkä näistä syövät kannattavuuttamme?

Jakelukanavat

 • Mitkä ovat jakelukanavan lainalaisuudet?
 • Miten kilpailijamme toimivat jakelukanavissa?
 • Mikä on toimintamallimme eri kanavissa?

Business-informaatio

 • Mitä informaatiota tarvitsemme?
 • Miten tulkitsemme informaatiota?
 • Kuinka käytämme informaatiota?

Järjestelmät

 • Miten käsittelemme informaatiota?
 • Millä käsittelemme informaatiota?
 • Kuinka laadukasta informaatiomme on?

Toimintamallit

 • Miten toimintamallimme yhdistää liiketoimintamallin ja funktiot?
 • Kuka vastaa toimintamalleista?
 • Mikä on toimintamallimme kustannus?