Artikkeli: Liiketoimintamalleissa unohdetaan skaalaedut

Miten hyvin yritykset tunnistavat ”skaalautumismahdollisuuksiaan” ja millainen rooli liiketoimintamallilla on siinä. Talouselämä julkaisi 27.4.2018 SOI Consulting toimitusjohtajan Jukka Vanhatalon kirjoittaman artikkelin tästä aiheesta ”Liiketoimintamalleissa unohdetaan skaalaedut”. Yritysjohdon keskuudessa keskustellaan vilkkaasti erilaisista liiketoimintamalleista. Mutta onko itse liiketoimintamallin rakenne sellainen, että siinä on tietoisesti ja systemaattisesti lähdetty etsimään skaalaetuja tai jopa skaalautuvaa liiketoimintamallia aikaisemman tilalle? Ennen niin sanottujen skaalaetujen … Read more

Artikkeli: Liiketoimintamalli unohtuu usein yritysten strategiatyössä

Liiketoimintamalli määrittelee, miten tehokkaasti yrityksen strategia siirtyy käytännön toiminnaksi. Talouselämä julkaisi 4.8.2017 SOI Consulting toimitusjohtajan Jukka Vanhatalon kirjoittaman artikkelin tästä aiheesta ”Liiketoimintamalli unohtuu usein yritysten strategiatyössä”. Yritysten strategiatyön pitäisi käynnistyä näihin aikoihin vuosikellon mukaisesti. Usein tässä prosessissa unohtuu kuitenkin liiketoimintamallin täsmentäminen. Tämä johtaa tehottomaan strategian toiminnallistamiseen. Onko niin, ettei yrityksen johto tunne tai tiedosta liiketoimintamallin merkitystä strategiatyössä … Read more

Artikkeli: Yritysjohto ei osaa käyttää analytiikkaa liiketoiminnan suunnittelussa

Arvopaperilehti on julkaisut tammikuussa 2017 ilmestyneessä numerossaan SOI Consulting Oy:n toimitusjohtajan Jukka Vanhatalon artikkelin ”Yritysjohto ei osaa käyttää analytiikkaa liiketoiminnan suunnittelussa”. Yritysten liiketoimintaa suunnitellaan edelleen paljolti vanhoin menetelmin. Tämä tarkoittaa pahimmillaan sitä, että yrityksen vuosisuunnitteluprosessi toistetaan lähes kaavamaisesti vuodesta toiseen. Tämä herättää kysymyksen, miten analytiikka on mukana liiketoiminnan suunnittelussa. Onko niin, että yritysten johto ei tunne … Read more

Artikkeli: Yritysjohto kompuroi strategian kanssa

Talouselämä julkaisi SOI Consulting Oy:n toimitusjohtajan Jukka Vanhatalon artikkelin Yritysjohto kompuroi strategian kanssa. SOI Consulting on toteuttanut laajan StrategyPulse-tutkimuksen, jonka aineistoa kerättiin vuoden ajan. Tuloksista käy ilmi yritysjohdon kolme suurinta kompastuskiveä: 1. Strategian läpivienti 2. Strategian dokumentointi 3. Strategisella tiedolla johtaminen ja sen osaaminen. Yritysympäristö on pahimmassa syvänteessä vuosikymmeniin. Siitä huolimatta yritysjohto ei vie omia … Read more

Artikkeli: Missä yrityksessä on tietojohtaja?

Kauppalehti on julkaissut 18.6.2013 ilmestyneessä numerossaan  SOI Consulting Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vanhatalon, Avarean johtavan konsultin Sakke Huhtalan ja Ari Hovin artikkelin “Missä yrityksessä on tietojohtaja?“. Artikkelissa pureudutaan tiedon tärkeyteen yrityksen päätöksentekoprosessissa. Miten tiedon hallinta on järjestetty, kuka vastaa yrityksen tiedoista? LUKIJALTA. Yrityksen ylimmän johdon tärkein tehtävä on strategian määrittäminen ja sen toiminnallistaminen, eli tehdä yrityksen … Read more