Artikkeli: Liiketoimintamalli unohtuu usein yritysten strategiatyössä

Liiketoimintamalli määrittelee, miten tehokkaasti yrityksen strategia siirtyy käytännön toiminnaksi. Talouselämä julkaisi 4.8.2017 SOI Consulting toimitusjohtajan Jukka Vanhatalon kirjoittaman artikkelin tästä aiheesta ”Liiketoimintamalli unohtuu usein yritysten strategiatyössä”.

Yritysten strategiatyön pitäisi käynnistyä näihin aikoihin vuosikellon mukaisesti. Usein tässä prosessissa unohtuu kuitenkin liiketoimintamallin täsmentäminen. Tämä johtaa tehottomaan strategian toiminnallistamiseen.

Onko niin, ettei yrityksen johto tunne tai tiedosta liiketoimintamallin merkitystä strategiatyössä riittävän hyvin? Ymmärtämällä liiketoimintamallin merkitys strategian laatimisen yhteydessä ja varaamalla sen pohtimiseen riittävästi aikaa ja resursseja mandollistettaisiin strategian tehokkaampi toiminnallistaminen.

Liiketoimintamallin merkitys yrityksen johtamisessa on kiistaton, sillä siinä kuvataan yrityksen ”keskeisin juoni ja sen punainen lanka”. Liiketoimintamalli kertoo sen, miten yritys pyrkii luomaan arvoa omistajille, asiakkaille ja muillekin keskeisille sidosryhmilleen.
Lisäksi liiketoimintamallissa kuvataan yrityksen toimintatapa: miten yritys toteuttaa käytännössä omaa operatiivista toimintaansa. Jos tämä kaikki jää täsmentämättä strategian laatimisen yhteydessä, koko strategiatyön voi heittää samalla romukoppaan.

Liiketoimintamallin merkitys korostuu erityisesti silloin, jos strategiassa halutaan tehdä merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi jos yritys haluaa siirtyä enemmän ratkaisukeskeiseen liiketoimintaan, mikä on tällä hetkellä yritysten keskuudessa suuressa suosiossa. Tällöin johdon pitäisi miettiä, mitä tämä tarkoittaa myynnille, tuotteille ja olemassa oleville järjestelmille – ja onko yrityksellä ylipäänsä edes riittävästi osaamista tavoitteeseen pääsemiseksi.

Jokaisella yrityksellä on liiketoimintamalli. Useinkaan sen merkitystä ei kuitenkaan ymmärretä. Parhaimmillaan liiketoimintamalli on hyvin dokumentoitu. Siten siihen on kenen tahansa helppo ottaa kantaa ja ymmärtää, miten yritys tavoittelee strategisia päämääriään. Jotta usein hyvinkin ansiokas strategiatyö saisi sille kuuluvan merkityksen, pitäisi johdon ymmärtää liiketoiminnan koko ”arkkitehtuuri” ja liiketoimintamallin merkityksen osana sitä.

Jukka Vanhatalo – toimitusjohtaja, SOI Consulting & Associates Oy

 

Voit katsoa kuvan lehtileikkeestä tästä: Liiketoimintamalli

Lisätietoja: Jukka Vanhatalo, p. 040 525 7764