Artikkeli: Missä yrityksessä on tietojohtaja?

Kauppalehti on julkaissut 18.6.2013 ilmestyneessä numerossaan  SOI Consulting Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vanhatalon, Avarean johtavan konsultin Sakke Huhtalan ja Ari Hovin artikkelin “Missä yrityksessä on tietojohtaja?“.

Artikkelissa pureudutaan tiedon tärkeyteen yrityksen päätöksentekoprosessissa. Miten tiedon hallinta on järjestetty, kuka vastaa yrityksen tiedoista?

LUKIJALTA. Yrityksen ylimmän johdon tärkein tehtävä on strategian määrittäminen ja sen toiminnallistaminen, eli tehdä yrityksen kannalta oikeita valintoja siitä mitä tehdään ja mitä ei. Tässä päätöksentekoprosessissa erilaisen ja eri lähteistä saatavan tiedon merkitys on kiistatta keskeisessä asemassa. Mutta miten tämä asia on käytännössä organisoitu ja vastuutettu yrityksissä?

”Kokonaiskuva uupuu. Asiakas-tiedot talletetaan moneen kertaan eri näkökulmista. mutta kokonais-kuvan muodostaminen on mando-tonta. kirjoittajat toteavat.”

Eri funktioilla on erilaisia motiiveja tiedon hankkimiseen ja erityisesti yrityksissä sen käyttämiseen omien tarkoitusperiensä ajamisessa. Esimerkiksi talousjohtajalle on perinteisesti kuulunut vain talouteen liittyvä tieto ja viranomaisvaatimusten täyttäminen. Tietohallinto painii järjestelmien ja tuotannon kanssa, eikä tunne järjestelmien tietosisältöä. Myynti ja markkinointi joutuvat toimimaan yli järjestelmärajojen, mutta törmäävät sekavaan it-slangiin. Lopputuloksena todetaan, että asiakkuuden kokonaiskuvan muodostaminen ei ole mahdollista.

Kuka vastaa tiedoista yli organisaatiorajojen? Vaikka tieto on arvokas omaisuuserä, yleensä kenelläkään ei ole kokonaiskuvaa eri järjestelmissä olevista tiedoista. Yrityksen it-asioita hoidetaan tietojärjestelmäkeskeisesti – ei tietokeskeisesti. Esimerkiksi asiakastietoja on talletettu moneen kertaan eri näkökulmista, mutta kokonaiskuvan muodostaminen on mandotonta. Johto asettaa tavoitteet yritykselle ja seuraa toki tiettyjen mittareiden kautta niiden toteutumista. Myös entistä enemmän toimitetaan tietoja talosta ulospäin, asiakkaille, viranomaisille. Tiedot ovat hankalasti saatavina, tietojärjestelmien uumeniin muurattuna.

Moni yritys maksaa tietojärjestelmän toimittajalle jatkuvasti siitä, että saa omat tietonsa takaisin käyttöön, esimerkiksi analysoitavaksi, raportoitavaksi ja mittareita varten. Tiedot jalostetaan PowerPointeille ja Exceleille. Nämä prosessit ovat joko osin tai kokonaan manuaalisia. Kuinka paljon meidän pitää maksaa omista tiedoistamme? Kuka vastaa yrityksen tiedoista; kehityspäällikkö, tietohal1intojohtaja, myyntijohtaja vai talousjohtaja? Varmasti kaikki vastaavat osaltaan omien vastuualueidensa kautta ja viime kädessä se on yrityksen toimitusjohtaja. Yrityksen tiedot ovat kuitenkin niin tärkeä pääoma kilpailuedun saavuttamiseksi, että tarvitaan aivan erikseen nimetty tietojohtaja, joka vastaa yrityksen omista tiedoista ja ulkoisistakin tiedoista, jos ne ovat tärkeitä liiketoiminnalle.

Tietojohtaja toimii parhaimmillaan toimitusjohtajan, taloushallinnon, it:n ja yrityksen muiden toimintojen välisenä sillanrakentajana. Hänellä on myös merkittävä rooli uusien tietojärjestelmien hankinnassa tietojen näkökulmasta. Nykytilanteessa tiedot ovat siiloutuneet, ja samalla tietojohtaminenkin on siiloutunut. Informaatiolle tarvitaan johtajaa – tietojohtajaa.

Ari Hovi
Sakke Huhtala
Jukka Vanhatalo

 

Voit katsoa kuvan alkuperäisestä artikkelista tästä (pdf).